Yazı Detayı
21 Ocak 2019 - Pazartesi 10:24
 
Malatya 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Ne Getirecek?
Asım Demirkök
 
 

Şehrimizde 16-17 Ocak tarihlerinde iki gün süren, ‘’Malatya 2023 Vizyonu Çalıştayı’’  bir açılış konferansı ve iki tane de çalıştay değerlendirme paneli ile gerçekleştirildi.

İlimizde 2 gün süren bu çalıştayın konferans bölümü ile iki değerlendirme paneline katıldım. İzlediğim bölümlere gelinceye kadar bu Çalıştayın emek isteyen uzun, hem de meşakkatli ‘’Bir Yol Hikâyesi’’ olduğunu gördüm. Bu değerlendirme toplantısına geçmeden önce bazen iki terim ve iki kavramdan oluşan bürokrasi ve bürokrat der gelip geçeriz. Oysa kentimiz için kendi alanları içerisinde, ‘bir kenti vezir de rezil’ de yapanın atanmış dediğimiz ‘Bürokrasi’ kavramı içerisinde yerini alan insandan, bürokrattan ve insanlardan bürokrasiden oluştuğunu unutuveririz. İşi ehline veriniz üzerine söylenmiş o kadar çok ayet, hadis ve bilimsel söz ve yazılar var ki onların hepsini buraya alacak değilim.

Kuran’dan şu anlamlı ayete bir bakıp konumuza döneceğim. (Allah size, mutlaka emanetleri [işleri] ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle davranmanızı emreder.) [Nisa 58]

Şu kadarını söyleyebilirim ki, işin ehli olanla olmayanı ayırt etmenin bir yolu var. Güvenip bir yere getirdiğiniz bürokratın yaptığı işe, icrata bakacaksın. Benim halamın oğlu, dayımın oğlu, ya da benim siyasetimden, benim görüşümden dönemi bitti, bitmesi gerekiyor. Akrabalık bağının ağır bastığı feodal anlayışa bağlı, gen üzerine dayalı hizmet anlayışını bir yana bırakarak, şehrimizi yeni bir yüzyıla taşıyacak ‘Eğitilmiş İnsan Gücü’ ile kentimizi donatamaya el birliği ile çaba harcamalıyız diye düşünüyorum.

2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı’nı yürütenlerin ana hedef olarak, ‘’Bir ekosistem olarak eğitimi’’ yeniden ele almalarının elbette anlamlı, zengin ‘’Bir Yol Hikâyesi’’ vardır.

Eğitimci değilim ama bu yol hikâyesine baktığımda bu çalıştay bir anlamıyla eğitim alanına giren bütün konuların ki, konu bağlamlarını bütünlüğü içerisinde ele alarak masaya yatırdıklarını görüyorum.

Eğitimle ilgili şu temaları kendi aralarında tartışmışlar; 

İçerik ve Uygulama- Okul Gelişim Modeli- Öğrenme Analitiği- Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim- Ölçme ve Değerlendirme- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Ve Yönetimi-Okulların Finansmanı- Teftiş ve Rehberlik- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- Özel Eğitim- Özel Yetenek-Yabancı Dil Eğitimi- Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm- Erken Çocukluk-Temel Eğitim- Ortaöğretim- Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri- İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri- Mesleki ve Teknik Eğitim- Özel Öğretim-Hayat Boyu Öğrenme- Okul güvenliği ve sağlığı.

Öyleyse gelin ‘’ Bir Ekosistem olarak eğitimi’’in yol hikâyesine bir göz atalım. Çalıştay 2 aylık bir hazırlık sürecinden geçmiş. Çalıştaya toplamda 1000 kadar öğretmen yönetici ve uzman katılmış. Bütün ilçelerde konular bir hafta boyunca gruplar içinde tartışılmış, sonra bir gün boyunca toplanılarak çalıştaylar gerçekleştirilmiş. STK’LAR, 100 kadar katılımcıyla bir çalıştay yapmış, sonuçlarını değerlendirmek üzere il çalıştayına raporlar ve katılımcılar göndermişler. Çalıştaya toplam 14 kadar akademisyen ve konuk destek vermiş. Çalıştay 2 aylık bir hazırlık sürecinden geçmiş. Çalıştaya toplamda 1000 kadar öğretmen yönetici ve uzman katılmış. Bütün ilçelerde konular bir hafta boyunca gruplar içinde tartışılmış, sonra bir gün boyunca toplanılarak çalıştaylar gerçekleştirilmiş.

Sonra bu çalışmalara bir not düşmüşler. ‘’Eğitim çok boyutlu bir sistem bütünüdür diyerek. ‘’Malatya 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı’ süresince öne çıkan temel düşünce olarak; “Bir ekosistem olarak eğitim” i yeniden ele almak ve alt sistemlerini de dikkate alarak, aşağıdan yukarıya doğru bu konuyu tartışmışlar. 13 ilçe Çalıştayında ortaya çıkan düşünceler, analizler, öneriler, birer ön rapor olarak uzman ve doktoralı öğretmenlerce incelenmiş. Ayrıca 50 kadar STK’NIN vizyon belgesi ışığında eğitim meselesini konu edinen ve 100 kişinin katıldığı bir il çalıştayı gerçekleştirilmiş. 87 Aday öğretmenimiz de bir ay kadar vizyon belgesini incelemiş ve tartışmışlar ve bir çalıştayla bunu raporlara dönüştürmüşler.

16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Malatya 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı sonucunda, 19 temayı uzmanlar, öğretmenler, yöneticiler ve öğrencilerle değerlendirerek kapsamlı bir il vizyon belgesine dönüştürmüşler.

Beş on dakika içerisinde okuduğumuz bu ‘’Yol Hikâyesi’ gördüğünüz gibi öylesine kolay oluşmamış. Aylar boyu emek harcanarak ortaya dökülmüş. Yalnız bu bir ay mı? Ya gerisinde yatan hocalarımızın yıllarca biriktirdikleri ‘’Bilgi Emek Yığınını’’ göz ardı mı edeceğiz?

Sizler bilmem ama Asım Demirkök olarak ben, hocalarımızın bunca yılların bilgi birikimleri ile ortaya çıkardıkları ve şehrimize sundukları ‘’Malatya 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı’’ raporunun sesiz sedasız kıyıda köşede kalmasına gönlüm asla razı olmaz, olmamalı. Bunun hayata geçirilmesi konusunda bu raporun peşini bırakmayacağım Bırakmakla kalmayacağım. Bunun hayata geçirilmesi konusunda önerilerimi de uygulamanın her aşamasında özetle sunmaya çalışacağım ve bu uygulamanın da şehrim adına peşini bırakmayacağımı da ayrıca söylemek istiyorum.

Öncelikle Malatya Valimiz Aydın BARUŞ’UN, bu ‘’Malatya 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı’’ raporunun bu kadar emek harcanarak ortaya dökülmesinin arkasında olmasını ve peşinin bırakılmamasını beklediğimi söylemek istiyorum.

Sonrasında sözüm Ak Parti İl Başkanı İhsan KOCA ve Ak Parti Milletvekillerine. Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı ve eğitimci arkadaşları ile birlikte şehrimizin, ‘’Eğitilmiş İnsan Gücünü’’ 2023 yılına kadar olan süreçte, nasıl iyileştireceklerine ilişkin bir ‘’Çalıştay Raporu’’ ortaya çıkarmışlar. Bir Bürokrat olarak Ali TATLI, Bürokrasisi ile birlikte ortaya çıkardıkları bu raporu, 2023 yılına kadar uygulayacaklarına ilişkin bir yükün altına girmişler, daha açıkçası ellerini taşın altına koymuşlardır. Şimdi başta siz siyasiler olarak Milli Eğitim Müdürümüzün bu uygulamayı hayata geçirebilmesi için elinin rahat olmasını sağlamanız gerektiğini dillendirmek istiyorum. Daha açıkçası bu raporu ‘’Uygulamaya’’ geçirecek ‘’Eğitim Bürokrasisine’’ yani ehil ellere verilmesine siyasetin müdahale etmemsi gerektiğini düşünüyorum. Bir kez siyaset, ‘’eğitim camiasının’’ özellikle müdürlerin ve öğretmenlerin atanmasına eş-dost, ya da, benim siyasetimden anlayışından hareket ederek yapılacak atamalar, Milli Eğitim Müdürünün elini bağlar ve bu raporun uygulanmasından sonuç çıkmaz.  Malatya’mızın ‘’2023 Eğitilmiş İnsan Gücü’’ hayallerimiz de böylece yıkılmış olur.

İkincisi; Başta Eğitim sendikalarımız olmak üzere, meslek ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuya duyarlılıklarını sürdürmelerini, 200 bine yaklaşan öğrencimiz ve 20 bine yaklaşan öğretmenimizle birlikte 800 bine yaklaşan nüfusumuzla, ‘’Eğitimimiz’’ bilginin her gün yeniden yeniden üretilip küresel dünyaya yayıldığı çağda, sakın ola şehrimiz yaya kalmasın. Kalmamalı. Yaya kalmamasına da hep beraber çaba sarf edelim.

Ayrıca ‘’Eğitilmiş İnsan Gücünden’’ hem maddi, hem de emek gücünün kalitesinin ve verimliliğinin artmasından en çok şehrimiz ‘’İş Adamları’’ yararlanacağından, maddi ve manevi olarak, ‘’Eğitime Her Ölçekte’’ ben şahsen ve hemşerilerim adına özellikle desteklerini bekliyoruz. İş adamlarının destek verdikleri illerin ‘’Eğitim’’ kalitesinin her aşamada ilerlediğini görüyoruz. İşitiyoruz.

Bir Çağrım da Milli Eğitim Müdürümüz Ali TATLI’YA. Çocuklarımızı ileriye taşıyacağınız her adımda, şahsen ben ve hemşerilerim her zaman sizlerin yanınızda olacağımızı unutmamalısınız.  Engeller çıkarıldığında zamanında kim olursa olsun bizleri uyarmalısınız. Şunu da unutmayınız ki, şehrimiz ve çocuklarımız söz konusu olduğunda, elbette herkes bu kentin sahipleri olan bizlere sonunda hesap vermek zorunda kalacaklardır.

Ortaya çıkardığınız ‘’2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı’’ raporu için, başta siz Milli Eğitim Müdürümüz Ali TATLI’ YA ve emeği geçen herkese, kendim ve hemşerilerim adına teşekkür ediyor, uygulama noktasında da size ve yol arkadaşlarınız hocalarıma kolaylıklar diliyor, saygılarımı sunuyorum.

 
Etiketler: Malatya, 2023, Eğitim, Vizyonu, Çalıştayı, Ne, Getirecek?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
30 Ocak 2020
SÖYLERSEM BANA YAZIK SÖYLEMEZSEM YİNE BANA YAZIK
06 Ocak 2020
ACIYI GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK
23 Nisan 2019
Belediye Başkanlırımıza
11 Şubat 2019
Gürültüden Olup Biteni Görüyor muyuz?
29 Kasım 2018
Bir Çağrım Var
24 Eylül 2018
Bugün İnönü Üniversitesine Yol Alırken…
04 Nisan 2018
BİLSAM Ne Mi Yapıyor?
12 Şubat 2018
Yoksulluk ve Zenginliğin Kaynağı Üzerine
30 Kasım 2017
Niçin ‘Etkinliklerimizi’, Neden ‘Film Festivallerimizi’ Seviyorum (2)
29 Kasım 2017
Niçin ‘Etkinliklerimizi’, Neden ‘Film Festivallerimizi’ Seviyorum (1)
26 Ekim 2017
‘Malatya Tanıtım Günlerine’ İçeriden Bakış (4)
25 Ekim 2017
‘Malatya Tanıtım Günlerine’ İçeriden Bakış (3)
24 Ekim 2017
‘Malatya Tanıtım Günlerine’ İçeriden Bakış (2)
23 Ekim 2017
Ankara’da Gerçekleştirdiğimiz ‘Malatya Tanıtım Günlerine’ İçeriden Bakış (1)
18 Ağustos 2017
Valimiz Ali Kaban’ın Kayısımız Üzerine Söyledikleri ve Düşündürdükleri
15 Mayıs 2017
Kavramlar Zihnimizin Aynasıdır
02 Mayıs 2017
Kitap Fuarımıza Gün Sayarken
24 Nisan 2017
‘BU ÇAĞRIM'
13 Nisan 2017
Hayat; Yolunu Döşemeye Bağlı
27 Mart 2017
Dünyada Neler Oluyor?
21 Mart 2017
Kavramlar Kafamızdaki Yerini Almayınca (2)
20 Mart 2017
Kavramlar Kafamızda Yerini Almayınca (1)
16 Mart 2017
Düşünce Felsefesi Neden Önemli
14 Mart 2017
Bizdeki Evet-Hayır, Avrupa Irkçılığı Ve İslamafobi, ‘Üretim Sürecinin’ İçinde
14 Şubat 2017
Kıymetli ve Değerli Torunlarım…
07 Şubat 2017
Suyumuzun yol hikâyesi devam edecek ancak (9)
06 Şubat 2017
Suyumuzun Yol Hikâyesi (8)
01 Şubat 2017
Suyumuzun Yol Hikâyesi (7)
30 Ocak 2017
Suyumuzun Yol Hikâyesi (6)
29 Ocak 2017
Suyumuzun Yol Hikâyesi (5)
25 Ocak 2017
Suyumuzun Yol Hikâyesi (4)
24 Ocak 2017
Suyumuzun Yol Hikâyesi (3)
23 Ocak 2017
Suyumuzun Yol Hikayesi…(2)
23 Ocak 2017
Suyumuzun Yol Hikâyesi…(1)
03 Ocak 2017
İyi ve Kötü
27 Aralık 2016
Bu dillere son bir sözüm olacak
25 Aralık 2016
Kim sol - Ya da sol nedir?
20 Aralık 2016
‘Ne diyeyim!’
18 Aralık 2016
Bu nasıl zihniyet yoksunluğu?
16 Aralık 2016
Ahmet Çakır Başkan ‘yola devam, durmak yok’
14 Kasım 2016
Maski Genel Müdürümüz Dr. Özgür Özdemir
27 Ekim 2016
Büyükşehir Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Üniversitemiz Bu Sorunumuz Birlikte Ele Alıp Çözerler mi? (3)
25 Ekim 2016
Büyükşehir Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Üniversitemiz Bu sorunumuzu Birlikte Ele Alıp Çözerler mi? (2)
24 Ekim 2016
Büyükşehir Belediyemiz, Mili Eğitim Müdürlüğümüz, Üniversitemiz, Bu Sorunumuzu Birlikte Ele Alıp Çözerler mi? (1)
07 Ekim 2016
Film Festivalimiz neden ertelendi?
04 Ekim 2016
YEŞİLYURT KENT KİMLİĞİ ÇALIŞTAYI (8)
03 Ekim 2016
'Yeşilyurt Kent Kimliği Çalıştayı' (7)
30 Eylül 2016
Yeşilyurt Kent Kimliği Çalıştayı (6)
29 Eylül 2016
YEŞİLYURT KENT KİMLİĞİ ÇALIŞTAYI (5)
28 Eylül 2016
Yeşilyurt Kent Kimliği Çalıştayı (4)
27 Eylül 2016
YEŞİLYURT KENT KİMLİĞİ ÇALIŞTAYI (3)
26 Eylül 2016
Yeşilyurt Kent Kimliği Çalıştayı (2)
25 Eylül 2016
Yeşilyurt Kent Kimliği Çalıştayı (2)
24 Eylül 2016
YEŞİLYURT KENT KİMLİĞİ ÇALIŞTAYI (1)
30 Ağustos 2016
15 Temmuz Destanı
25 Ağustos 2016
15 Temmuz Kalkışması Neyin, nesi imiş? (5)
23 Ağustos 2016
15 Temmuz Kalkışması Neyin, nesi imiş? (4)
22 Ağustos 2016
15 Temmuz Kalkışması Neyin, nesi imiş? (3)
18 Ağustos 2016
15 Temmuz Kalkışması Neyin, nesi imiş? (2)
18 Ağustos 2016
15 Temmuz 2016 Kalkışması Neyin nesi! (1)
14 Temmuz 2016
İnönü Üniversitesi Rektörlük seçimi üzerine
30 Haziran 2016
Facebook ve bilimle ilişkimiz (3)
28 Haziran 2016
Facebook- Medya-Bilim nereye? (2)
24 Haziran 2016
Facebook'u Doğru Okuyabiliyor Muyuz? (1)
16 Mayıs 2016
‘’Toplum Aslantepeyi Sahipleniyor’’
25 Nisan 2016
Şu mesele var ya! Şu mesele!
21 Nisan 2016
Büyükşehir Belediyemiz yetkililerinin bu konularda Yetkilerini kullanmalarını bekliyorum (3)
20 Nisan 2016
Büyükşehir Belediyemiz yetkilerinin bu konularda Yetkilerini kullanmalarını bekliyorum (2)
19 Nisan 2016
Büyükşehir Belediyemiz yetkililerinin bu konuda Yetkilerini kullanmalarını bekliyorum (1)
13 Nisan 2016
Tarım Fuarımız ve düşündürdükleri
23 Mart 2016
Herkes konuşuyor, Üniversitemiz yine susuyor?
04 Şubat 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup
03 Şubat 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup (9)
02 Şubat 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup (8)
01 Şubat 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup (7)
31 Ocak 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık Mektup (6)
28 Ocak 2016
Üniversitemiz Rektörü Cemil Çelik’e açık mektup (5)
27 Ocak 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup (4)
26 Ocak 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup (3)
25 Ocak 2016
Rektörümüz Sayın Cemil Çelik’e açık mektup (2)
24 Ocak 2016
Rektörümüz Cemil Çelik’e açık mektup (1)
12 Ocak 2016
Aydınlarımıza ne oldu böyle!
Haber Yazılımı