MALATYA PÜTÜRGE TEPEHAN İLKÖĞRETİM OKULU  YIKIM İŞİ

Malatya Pütürge Tepehan İlköğretim Okulu Yıkım İşi 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre kapalı teklif usulü ihale edilecektir.             İha...

Malatya Pütürge Tepehan İlköğretim Okulu Yıkım İşi 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre kapalı teklif usulü ihale edilecektir.
            İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  1. İdarenin:

 

    a. Adı

:Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şubesi

    b. Adresi

:İnönü Mah.Buhara Bulvarı No:250 Yeşilyurt/MALATYA

     c. Telefon Numarası

:04222804400
 

     d. Faks Numarası

:

     e. İhale Dokümanının Temin Edileceği Yer

:Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şubesi İhale Birimi

 

2.İhale konusu yıkım işinin:

 
 

a. Adı

:Malatya Pütürge Tepehan İlköğretim Okulu

b. Niteliği, türü ve miktarı

:1 adet yıkım işi

c.Yapılacağı/teslim edileceği yer

:Pütürge- / MALATYA

d. Süresi

:Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

e.İşe başlama tarihi

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10                                                                           gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3.İhalenin:

 

a. İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:22/04/2024 – 10.00

 b İhale komisyonunun toplantı yeri

:Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Toplantı Salonu

4. İhalenin tahmin edilen bedeli:

 

1.997.452,23 TL muhammen bedel üzerinden ihale yapılacaktır.

5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

   5.1 Standart forma uygun Teklif Mektubu (Teklifin rakam ve yazı ile açık olarak TL cinsinden yazılması zorunludur.)

   5.2 Geçici Teminat: İhaleye katılacak isteklilerin, muhammen bedelin %3’ünden az olmamak üzere belge olarak dosya içerisinde geçici teminat sunmaları gerekmektedir. Geçici teminat İl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına nakit olarak yatırılabilir veya süresiz banka teminat mektubu şeklinde sunulabilir.

Banka teminat mektubu sunulması halinde; söz konusu teminat mektubunun hiçbir şart olmaksızın nakde çevrilebilir şekilde olması gerekmektedir. Bu şekilde olmayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır. Ortak girişimlerde ortaklardan bir tanesinin geçici teminatın tamamını karşılaması yeterlidir.

    5.3 Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde ise imza beyanı.

(Noter onaylı fotokopi olması durumunda aslı idare tarafından onaylanmış sureti)

    5.4 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

  • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

     5.5 31627 sayılı resmi gazetenin 5/4 sayılı maddesinde yayımlanan yapı müteahittlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkındaki yönetmeliğe göre en az Y3 yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerin teklif vermeleri istenecektir

     5.6 Resmi kurumlar nezdinde gerçekleştirilmiş yıkım işine ait iş deneyim belgesi               (Yıkım iş bitirmesi, inşaat mühendisi veya mimar diploması ihale konusu iş deneyim belgesine denk sayılacaktır.)

İş Deneyim olarak resmi kurumlardan alınmış yıkım işlerine ait iş bitirme belgesi veya mezuniyet belgesi (İnşaat Mühendisliği Diploması veya Mimar Diploması) olmalıdır. İş deneyim belgesi ihale teklif edilen bedelin % 50’ sini karşılamak zorundadır. Ortak girişimlerde ortaklardan bir tanesinin iş deneyim belgesi teklif edilen bedelin  % 50’sini sağlıyor olsa dahi diğerlerinin miktar sınırlaması olmaksızın yıkım veya B III grubu iş bitirme belgesi sunmaları gerekmektedir. Örneğin ortak girişim yapan 2 kişinin bir tanesi yıkım iş bitirmesi verilen teklifi karşılıyor olsa bile diğerinin yıkım veya B III gurubu iş bitirme belgesinin olması gerekir.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

     5.7 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin son ortaklar durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

     5.8 Ortak Girişimler İçin İş Ortaklığı Beyanı

     5.9. Vekil olması halinde vekâletname

     5.10. Firma yetkilisince imzalanmış standart forma uygun yer görme belgesi

     5.11. Teklif sahibi tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

     5.12. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair dekont ve satın alındı belgesi

Ortak girişim yapacak isteklilerin de her biri ayrı ayrı belgelerini dosyada sunmaları gerekmektedir.

   6. Geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir.

   7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

   8. İhale Doküman Bedeli ve Görüleceği Yer: İhale dokümanı Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şubesi İhale Biriminden temin edilecektir. Doküman bedeli 500 TL olup Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne Yatırılacaktırr. Tahsilat makbuzu ihale dosyasında sunulacaktır.

İhale ilanına www.malatya.meb.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilecektir.
Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular ile ilgili olarak, 2886 Sayılı Kanununun 37. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

   9. Teminatların iadesi: İdarenin kararına göre ihale üzerinde kalan isteklinin teminatı hariç diğer isteklilerin teminatları ihale Komisyon Kararından sonra iade edilecektir.

  10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.


İLAN OLUNUR.


 

Telefon:0 422 2804538


 

#ilangovtr

Basın No ILN02012490

03 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Söz Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Söz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Söz editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Söz değil haberi geçen ajanstır.