MSB MALATYA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

4'ÜNCÜ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞINDA BULUNAN BİR ADET TAŞINMAZIN YIKIMIİşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü il...

4'ÜNCÜ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞINDA BULUNAN BİR ADET TAŞINMAZIN YIKIMI

İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda ve moloz karşılığı ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin
a) Adı:MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MALATYA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
b) Adresi:CEVATPAŞA MH. GÖK SK. NO:1 (2'NCİ OR.LOJMAN NİZAMİYE
KARŞISI KARAKAVAK MEVKİİ) YEŞİLYURT/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası:422 336 68 51 - 422 336 68 55 
ç) İhale dokümanının görülebileceği adres:CEVATPAŞA MH. GÖK SK. NO:1 (2'NCİ OR.LOJMAN NİZAMİYE KARŞISI KARAKAVAK MEVKİİ) YEŞİLYURT/MALATYA

2-İhale konusu işin

a) Adı:4'ÜNCÜ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞINDA BULUNAN BİR ADET TAŞINMAZIN YIKIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 ADET “4'ÜNCÜ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞINDA BULUNAN BİR ADET TAŞINMAZIN YIKIMI”, SONRASINDA ORTAYA ÇIKACAK HURDA KARŞILIĞI, MOLOZLARIN KALDIRILARAK NAKLİ VE BİNA TEMELİNİN BETONARME AKSAMLARI, BLOKAJININ ÇIKARILARAK TOPRAKLA İLE DOLDURULMASI” İŞİ
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:MERKEZ/TUNCELİ
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:İlgili belediye tarafından yıkım ruhsatının verilmesini müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacaktır
e)Muhammen Bedeli68.727,21 TL (AltmışsekizBin Yediyüzyirmiyedi Türk Lirası Yirmibir Kuruş)
f)Geçici Teminat Bedeli (Muhammen Bedelin en az %3’ü)En az 2.061,82 TL (İki bin altmış bir Türk Lirası Seksen iki Kuruş) (Muhammen bedelin %3’ünden az olmamak şartıyla)

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:25.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (tekliflerin açılacağı adres):MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MALATYA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
c)Usulüİhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
  1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 3. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubunun verilmesi,
 5. Bu şartnamede belirlenen muhammen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair dekont/makbuz,
 6. Bu şartnamenin 9.1.(g) maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
 7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
 8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu maddenin (a), (b) ve (f) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 9. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan tarihinden sonra alınmış; arşivli adli sicil kaydı,
 10. Tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürü ve ortaklarının tamamının, ilk ilan tarihinden sonra alınmış arşivli adli sicil kaydı,
 11. İhaleye katılacak istekliler; Ticaret Sicil Gazetesinde geçen tüm ortaklarının ve imzaya yetkili kişilerin, T.C. Kimlik numaralarını ve ortaklık durumlarını gösteren “Ortaklık Teyit Belgesi”, Ticaret Sicil Tasdiknamesi” veya “Yetki Belgesinden” birisinin Ticaret Odasından alınmış onaylı asıl suretini ihale aşamasında yanlarında bulunduracaklardır. İstenmesi durumunda İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.
 12. İş Bitirme Belgesi; İş deneyimi ve/veya iş bitirme aranmamaktadır.
 13. Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair ihale dökümanında yer alan ekli örneğe uygun Yer Görme Formu
 14. İhale dokümanının satın alındığına dair belge ve dekont/makbuz.

5. İhale dokümanı; 200,00 TL (İhale dokümanı nakit olarak Malatya 2’nci Ordu Saymanlık Müdürlüğüne elden veya TR45 0001 0001 8300 0010 0056 59 IBAN no.lu hesabına (vergi dairesi, vergi numarasını ve işin adını belirterek yatırılacak) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MALATYA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI’ndan temin edilebilecektir İhale Şartnamesi ile diğer evraklar MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MALATYA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI’nda mesai saatleri içerisinde (08:30-17:30) görülebilir.
6. İhale bedelinin %6'sı (Yüzde altısı) oranında Kesin Teminat ve ihale bedelinin %20'si (Yüzde yirmisi) oranında Risk ve Sorumluluk Teminatı alınacaktır.
7.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9.Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
2886 sayılı Kanunun 17. ve 18. Maddeleri gereğince İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN02012338

19 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Söz Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Söz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Söz editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Söz değil haberi geçen ajanstır.