JİNGOİZM, IRKÇILIK,  SALDIRGAN MİLLİYETÇİLİK VE ATATATÜRKÇÜLÜK  ÜZERİNE KISA NOTLAR

Jingoizm terimi, başta İngiltere olmak üzere, sömürgeci Batılı ülkelerin, Siyahi Afrika, Amerika, Uzak Doğu Asya, örneğin Hindistan... gibi ülkelere  sözüm ona bilim(!) ve uygarlık(!) götürmek, o ülke  halklarını çağdaş dünyaya eklemlemek(!) gibi son derece insancıl(!) amaçlarla işgal etmek,  o halklar ve devletler üzerinde siyasi ve askeri egemenlik kurarak onların  ulusal kaynaklarını kolaylıkla sömürebilme esasına dayanıyordu.

18. Ve 19. y. yılda İngiltere, yeryuvarında, üzerinde hiç güneş batmayan bir imparatorluktu. Şimdiki ABD bile 1776 yılına kadar İngiliz Devleti'nin bir sömürgesiydi.

18.Asrın önemli bir politika  adamı ve düşünürü olan Rundholph Churhill " RULE BRİTANİA !!!" yani " HÜKMET İNGİLTERE!!!" diyerek İngilizlerin küresel egemenliğini haykırıyordu. Bu dönemler İngilizlerin dünyaya meydan okuduğu bir zaman dilimiydi.

İngiliz Devletinin o yıllardaki sömürgeci ve işgalci tutum ve davranışları da JİNGOİST olarak tanımlanıyordu.

JİNGOİZM, bir ülkenin, kendince; kendi ulusal dış ve iç çıkarları  ya da vazgeçilmezleri konusunda ırkçı,  aşırı ve saldırgan milliyetçi bir tutum takınarak, başta tehdit ve savaş seçenekleri olmak üzere, başka azınlıkları,  halkları ve ulusları zor kullanarak kendi egemenliği altına alma ve onlara sürekli buyurma ya da zorla boyun eğdirme siyasetine dayanır.

Jingoizmin dış politikaya dayalı görünümü, başka uluslara karşı  aşırı militarizme ya da savaşa dayalı tehdit, iç politikadaki görünümü ise etnik ve dinsel azınlık ya da farklılıklara karşı onları yok sayma, basķı altında tutma ve polisiye önlemlerle, zorla sindirme ve yok etme olarak karşımıza çıkar.

Örneğin, 1930 ve 40 lı yılardaki  Faşist İtalya ve Nazi Almaya'sının saldırgan  iç ve dış politikaları jingoizmin tipik örnekleridir. Nazi Almanya'nın siyasi yönetimine göre, Alman ulusunun yaşadıkları bütün sorunlarının temelinde Yahudi ırkı vardır. Yahudi nüfus, Hitler Almanya’sına göre, Alman ırkının saflığı ve ekonomisi için büyük bir tehdit ve başka devletlerin de yurt içindeki işbirlikçisi konumundadır. O nedenle de yok edilmelidir....

Jingoist, ırkçı ve saldırgan milliyetçi yaklaşımların  önce  dış, sonra da iç politika açılarından  temel sakıncaları şöyle özetlenebilir.

A-  Jingoizmin Dış Politikadaki Başlıca  Sakıncaları.

1- Barışçı, diplomatik seçenekler yerine sürekli tehdit  savaş seçeneğini ilk sıraya alma. Başka ülke ve uluslara karşı saldırgan ve aşağılayıcı bir dil kullanma...

2-  Barış ve uzlaşma seçeneği yerine, fetih, işgal ve başka uluslardan toprak kazanma ve onlara hükmetme gibi saldırgan emel ve istekler taşıma.

3- Saldırgan ırkçı ve işgalci seçenekler nedeniyle  uluslararası istikrarın tehlikeye girmesi, küresel kamplaşma, kutuplaşma ve düşmanca tutum ve davranışların barış iklimini zehirlemesi. Halkların ekonomik ve sosyal refah artışlarına kaynak aktarmak.yerine militarist silah harcamalarının artışı...

4- Ortaya çıkan savaşlar nedeniyle, can kayıplarının, ölümlerin ve sakat insanların artışı. Ekonomik yıkım ve çöküşlere zemin hazırlama. Savaş ve tehditlere dayalı iç ve dış göçlerin, istikrarı bozar bir şekilde hızlanması...

5- Savaşlar,  tutsaklar ve ekonomik yıkımla  nedeniyle,  hukukun, insan haklarının askıya alınması. Tutsaklara, azınlıklara ve yabancılara kötü muamele. Kadınlar ve çocukların derin sefalete sürüklenmesi.

6-  Aşırı kibir ve  kof gurur, başka uluslara karşı kin ve geçmişin abartılı  olarak yüceltilmesi ve kutsanmasına dayalı olarak , tarihsel olaylara takılıp,  sürekli geçmiş hayali ve özlemi ile yaşamak. Başka uluslara ve ülkelere hep tepeden bakmak, onların ırkçı duygularını diri tutarak  kendine düşman yaratıp bunları dış ve iç politikada kullanmak. Eğer iç ve düşman üretemezseniz  toplum ve devlet için " beka "  sorunu  üretemez siyasi tabanınızı kendinize inandıramazsınız.

B- Jingoizmin İç politikadaki Başlıca Sakıncaları.

1- Jingoizm,  iç toplumsal yapıda, çoğunluk lehine olarak, ırkçılığa, saldırgan Milliyetçiliğe, bağnaz ve din baz yobazlığa bürünerek çoğulcu toplumsal yapıdaki kültürel fay hatlarını derinleştirebilir. Ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı, mikro milliyetçilik ve azınlık ırkçılığını harekete geçirebilir. Toplumsal dayanışma, barış ve kardeşlik duygularını tuzla buz edebilir.

2- Jingoizm,  sosyolojik olarak, tarihsel ve kültürel uzlaşmacı ve barışçı kültür bağlarını çözebilir. Empati, hoşgörü ve farklılıklarla birlikte yaşama kültürünü, ırklar, inançlar, dinler ve mezhepler arasında tarihsel ve kültürel olarak oluşan barışçı ve uzlaşmacı kolektif bilince zarar verebilir.

3-  İç yapıdaki,  bilimsel, eğitsel,  yönetsel, ekonomik, hukuksal, sosyal, kültürel adaletsizlikleri, yanlışları ve ayrımcılıkları gizlemek için jingoizmi, yani ırkçı ve saldırgan milliyetçilik söylemlerini ve toplum vicdanındaki ilahi ve yüce dinsel ırkçılık ya da şovenizmi bir örtü aracı yaparak siyasi iktidarın başarısızlıklarını halkın gözünden ve algısından gizlemek. Siyasi olarak en çok gözlenen durum da budur. Irkçı ve din baz, hamasi söylemlerle, yoksulluğu, hukuksuzluğu, yolsuzluğu ve başarısızlığı halkın gözünden kaçırmak.

SONUÇ:

 Ulusumuzun kurtarıcısı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin kurucusu, Ülkemizi ve toplumumuzu evrensel ve  çağdaş bir uygarlığa hazırlayan büyük devrimlerin mimarı ve yaşama aktarıcısı büyük insan, Ulu Önderimiz M.K.Atatürk:

a "Yurtta barış ve dünyada barış" diyerek hiç bir zaman saldırgan bir iç  ve dış politika izlememiştir.  Toplumsal farklılıklar arasında düşmanlık ve fay hatları oluşturmaktan uzak durmuştur. Bunun hep tersini, yapmış,  her zaman birleştiriciliği yeğlemiştir.

Başka uluslararası karşı yaptığı ve kazandığı savaşlar bir saldırı ve sömürge kurma, başka halklar ve uluslar üzerinde bir egemenlik kurma savaşı değildir. Tersine bir öz savunma ve yaşamsal olarak, Türk toplumunun var olabilme savaşıdır. Yaşadığı dönemde, imzalamış olan Lozan Antlaşması ve organize ettiği Balkan ve Sadabat Paktları nedeniyle Ortadoğu ve Balkanları bir barış iklimine çevirmiştir.

b- M. Kemal Atatürk, emperyalistlere karşı kazandığı  Kurtuluş  Savaşı nedeniyle, emperyalist güçlerin yenilmezliğine son vermiştir. Mazlum  ve mağdur olup özgürlük ve  bağımsızlık bekleyen uluslara yol gösterici ve umut verici bir örnek lider  olmuştur.

c-  Atatürkçülük bir Çağdaş devrimidir. Topyekun toplumsal değişim hareketidir. Özgür aklın,  deneysel ve  eleştirel bilimin verilerini kullanarak Türk Toplumunu, siyasi,  eğitimsel, ekonomik, hukuki, kültürel, sanatsal,  düşünsel ve davranırsal... her alanda  a'dan z'ye evrensel ve çağdaş bir yapıya taşımaktır.

d- Atatürk Milliyetçiliği, ırkçı ya da saldırgan, başka ulus ve toplumlara karşı düşmanca hisler ve eylemler taşımaz. Saldırganlık ve düşmanlık O'nun karakterine terstir. Atatürk' e göre " Kesin bir zorunluluk olmadıkça savaş bir cinayettir."

 Atatürk milliyetçiliği, tam bağımsızlığı, sömürü karşıtlığını, başta ekonomi  ve teknoloji olmak üzere, her alanda toplumun ekonomik refahını,  sağlık düzeyini ,bilgi ve kültür konumunu çağdaş bir düzeye çıkarmak demektir.

e- Atatürk,  Türkiye Toplumunu ümmetten millete,  hanedan fermanlarıyla yönetimden anayasal düzenle yapılanan ve milli iradeyle şekillenen eşitlikçi hukuk devletine; bireylerini de müritlikten yurttaşlığa  terfi ettirmiş, fikri, irfanı ve vicdanı özgür bireylerden oluşan bir ulus kurmak istemiştir

Türkiye'nin geleceği ırkçılıkta, saldırgan milliyetçilikte, din, mezhep.. v.b. ayrımcılıkta, azınlık ve etnik gruplara karşı ötekileştirmeler ya da mikro milliyetçilikte değildir. Tersine, her konuda, hukuk ve adalet ilkelerine uygun olarak uzlaşmada ve birleştiriciliktedir.

Atatürk Türkiye'nin ezeli ve ebedi birlik iskeleti ve o iskeletin çözülmez bağ dokusudur.  Çimentosudur. Bu doku asla çözülmemeli ve çözdürülmemelidir. Ayrıca demokratik ve laik Cumhuriyetin temel yapısını; hukukun üstünlüğünü, çoğulcu ve

çağdaş demokratik düzeni özde benimsemeyenler ve içine sindiremeyenler asla gerçek Atatürk Milliyetçisi ve Atatürkçü olamazlar.

Hiç bir kişi ya da kurum, Türk Toplumunu  Atatürkçü bir rotadan çıkaramayacaktır. Bu  uygarlık kervanı kesintisiz yürütecek ve final hedefine mutlaka ulaşacaktır. Atatürk sevgisi ve Atatürkçü yol bu halkın hem beynine ve hem de gönlüne silinemez bir şekilde kazılmıştır.

Gereklerini yapmak koşuluyla kötümser olmaya gerek yoktur.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Halil Çivi - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Söz Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Söz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Söz editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Söz değil haberi geçen ajanstır.